L'informatik ofereix als clients el servei d'asistència remota desde la nostra botiga.

Això ens permet de manera ràpida, eficaç y económica, resoldre els problemas de software de els vostres sistemes i servidors.

El servei es duu a terme mitjançant una petita aplicació que s'ha d'executar en el ordinador, i que permet als nostres tècnics accedir a ell. Sense necessitat de realitzar una instal·lació de software, i amb tota la seguretat al tractar-se d'una comunicació amb canals segurs i amb l'autorizació de cada sessió per part del client.

Al executar el programa un cop descarregat, és genera un codi d'autorizació i una clau d'accés que vosté haurà de facilitar al nostre tècnic per autoritzar l'entrada en el seu sistema.