Introducció a la programació de videojocs per a consoles, ordinadors i smartphones.

Els alumnes aprendran el montatge i programació d’un videojoc bàsic amb el motor de videojocs professional Unity3D.

El curs constarà de:

 • Introducció al Game Design.
 • Programació orientada a objectes amb C# i UnityScript.
 • Importació de continguts 3D.
 • Creació de pantalles amb escenaris modulars.
 • Incorporació de control de personatges bàsic.
 • IA bàsica i Path Finding.
 • Introducció de VFX.
 • Menús interactius.

Durada: 3 mesos. (Dues classes setmanals de 2 hores cadascuna)

Temari:

 • Introducció a Unity3D.
 • Introducció a C# i UnityScript.
 • Montatge de videojoc bàsic.

Requisits específics; cap, només coneixements bàsics a nivell usuari.