Introducció al desenvolupament d'objectes i escenaris 3D.

Els alumnes aprendran les bases del modelat 3D per a qualsevol objectiu, ja sigui el de fer material per a videojocs com per a produccions audiovisuals.

El curs constarà de:

  • Modelat i texturitzat de props (objectes).
  • Modelat i texturitzat d’escenaris (modulars per a videojocs i sencers per a animació).
  • Tècniques de renderitzat i composició d’escenes.

Durada: 3 mesos. (Dues classes setmanals de 2 hores cadascuna)

Temari:

  • Creació de materials i texturitzat.
  • Renderitzat i composició.

Requisits específics; cap, només coneixements bàsics a nivell usuari.