Recreació 3D de projectes arquitectònics.

Els alumnes aprendran a recrear en 3 dimensions els elements necessaris per a transformar un plànol d’arquitectura digital 2D (o imatge) en video o imatges estàtiques (renders) per a la seva visualització.

El curs constarà de:

  • Importació de plànols d’altres aplicacions.
  • Modelat d'elements arquitectònics.
  • Texturitzat hiper-realista.
  • Renderitzat i video.

Durada: 3 mesos. (Dues classes setmanals de 2 hores cadascuna)

Temari:

  • Introducció a Blender3D.
  • Creació de materials.
  • Composició i renderitzat bàsic.

Requisits específics; cap, només coneixements bàsics a nivell usuari.