Creació i animació de models 3D avançats (Characters).

Els alumnes aprendran la tècnica de l’esculpit digital per a models amb molt detall (orgànics) i la seva posterior animació.

El curs constarà de:

  • Esculpit en alt poligonatge (high poly) de models detallats.
  • Retopologia per a rebaixar el número de polígons i adaptació a baix-mig poligonatge (low-mid poly) i així poder texturitzar fàcilment.
  • Incorporació d’ossos (rigging) per a la seva animació.
  • Creació d’animacions.

Durada: 3 mesos. (Dues classes setmanals de 2 hores cadascuna)

Temari:

  • Esculpit
  • Retopologia
  • Rigging
  • Animació

Requisits: coneixements de Blender3D o tenir el curs "Introducció al 3D" acabat.